Via Aresta GAM al Bisbe Aresta G.A.M., El Bisbe, Frares Encantats, Montserrat, Barcelona. La Via [...]
Via Cerdà-Riera a La Bandereta Cerdà-Riera a La Bandereta o Ven-Suri-Ven. El Bruc, Montserrat, [...]